Lovgivning omkring sikring ved arbejde omkring tagvinder og åbninger i tagfladen

 

Jfr. AT-vejledning 2.4.1 og 2.4.2 skal der enten laves kollektive sikkerhedsforanstaltninger eller skal arbejdet udføres med personelige faldsikring. 
Montering af sikringsgitre fra Ovenlyssikring.dk, udgør kollektive sikkerhedsforanstaltninger og dermed kan arbejdet trygt udføres inden for den gælende lovgivning.